זהות אישית

קוד
5001056
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

מטרת הקורס היא לעודד את הסטודנטים לעסוק בשאלות של זהות אישית הנולדות נוכח החיים בתוך מציאות של קונפליקט מתמשך יתרה מכך האופן בו החברה והתרבות מגיבות לקונפליקט להקשריו ההיסטורים ולאירועים עכשווים והאופן בו הוא מתפתח בתודעה הציבורית ובדעת הקהל מעצבות את הפרט ומשפיעות על חייו , הכוונה היא לייצר במה שבה יוכלו הסטודנטים להגיב לשאלות מהותיות הנולדות נוכח מציאות קונפליקטואלית ובעיקר לאופן בו הם כאינדיבידואלים וכיוצרים עוסקים בהן או מבקשים להשפיע עליהן