גוף, אובייקט, סביבה (אינטנסיב)

קוד
5002077
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שישי
בשעה 10:00 - 11:00

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנט.ית ארגז כלים רחב בתהליכי תבנות, יציקה ושכפול, תוך בחינת מערכת היחסים בין גוף, אובייקט וסביבה. הקורס יכלול סקירה מקיפה של כל הטכניקות הקיימות ביציקות זכוכית בכלל וביציקות תנור בפרט; נתמקד בפיתוח אסטרטגיות מתקדמות ליצירת תבניות אם, מודלים משעווה ותבניות רפקטורי. נבחן שיטות יצירתיות למקסום פוטנציאל התבנית ויצירת אובייקטים חד-פעמיים, ונחקור את המעבר למסה זכוכיתית, השפעתה על גוף או אובייקט והצבתם בסביבה ספציפית. הקורס ילווה בהרצאות פרונטליות וסדנה מעשית. תוכניות שריפה, הרפיה והתאמתן לסוגים שונים של זכוכית ידנו בהרחבה.