סטודיו 7/9: החקירה האדריכלית

קוד
70650
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 13:00 - 19:00

הסטודיו יהווה מסגרת לימוד שיטתית לסוגייה האקוטית של תכנון מגורים, על היבטיה הרבים ובאתגרים הדחופים שהיא מציבה במציאות העכשווית והעתידה לבוא, בתוך מורכבות המרקם האורבני, ובקני המידה המרובים שלו. בעת הזו, כשמתחדשות הגדרות תרבותיות ומוצבים תנאים חדשים, אנחנו נדרשים לדיון מחודש ולהיבט ביקורתי, מתוך חיפוש אחר סוגיות המהוות את רוח הזמן הנוכחית. נקודת המוצא המשותפת של נתיבי החקירה האדריכלית בסטודיו תהיה בחינת הבלוק האורבני, מרכיביו, ודפוסיו השונים, כצורת יסוד של העיר והחיים הביתיים בה.

בחינת הבלוק האורבני תתבסס על לימוד מרכיביו הפיזיים השונים, כביטוי לצורת היחברות ולתרבות חיים קונקרטית. תהליך העבודה יחולק לשלושה. ראשית יוצע לסטודנטים מגוון רחב לאופני חקירה ואנליזה, ככלים אדריכליים מהותיים העומדים בפני עצמם. אלו יוחלו על אתר קונקרטי בעיר בסביבות מגורים מקומיות, בעל מורכבות ואתגר רעיוני. הסטודנטים יציבו במוקד עבודתם שאלות קיומיות וקריטיות שהחברה ניצבת בפניהם כיום ושעלינו, האדריכלים, להגיב עליהן. על בסיס טענתם ייושם תכנון קונספטואלי למגורים באתרים שיבחרו על ידי הסטודנטים. סטודנטים בשנה החמישית יאמצו את תהליך העבודה המוצע בסטודיו ועל בסיס טענתם יוכלו גם ליישם את הפעולה התכנונית באתר אישי, שיאושר ע״י המנחות עוד בתחילת הסמסטר.