מציאויות העתיד II

קוד
1700739
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 18:30

 הקורס מיועד לסטונדטים אשר נרשמו או עשו בעבר את הקורס מציאויות העתיד - I, או לסטונדטים עם רקע מבוסס בעבודה עם מידול תלת-מימד, ו/או אנימציה תלת-מימד בתוכנות כמו Blender, Cinema4D, Maya, 3ds Max, וכד'. עדיפות (לא הכרח) לבעלי ידע בסיסי ב Unity. בנוסף הקורס גם פתוח לסטונדטים בעלי ידע קודם בתכנות ב Unity, גם אם אין להם רקע במידול תלת-מימד, אולם באופן כללי אין בקורס דרישה לידע או יכולות טכנולוגיות.
הופעתן של טכנולוגיות חדשניות "משנות מציאות", אשר מכניסות אותנו לעולמות אחרים, משנות את העולם שסביבנו, ומאפשרות לדמות מציאויות חדשות ומוכרות, פותחת אפשרויות בלתי מוגבלות של שימושים, אפליקציות, כמו גם שאלות לגבי השפעתן על האנושות והתפישה האנושית. הקורס עוסק בנושאים אלו אשר נמצאים בתחום המפגש בין תחומי המדע והטכנולוגיה, ותחומי האמנות והעיצוב. הקורס יועבר בהנחיית פרופ' יאיר ברטל בשיתוף מרצים אורחים מן האקדמיה והתעשייה.
היעד העיקרי של הקורס הוא יצירה משותפת במסגרת קבוצתית רב-תחומית, כאשר כל סטונדט תורם מתחום התמחותו. סטונדטים אשר כבר עשו פרוייקטים במסגרת הקורס מציאויות העתיד -
I - ימשיכו לפתח אותם לקראת השלמתם לרמה המתאימה להצגתם בכנסים ותערוכות. הסטונדטים אשר מצטרפים רק לסמסטר ב' יוכלו להצטרף לאחד הפרוייקטים הקיימים או ליצור פרוייקט חדש.
חלקו הארי של הקורס יתמקד בהבנת האספקטים החדשניים של טכנולוגיות 
XR (Extended Reality) - 
  מציאות מדומה, רבודה ומשולבת VR/AR/MR (Virtual Reality/Augmented Reality/Mixed Reality), כאשר עיקר הדגש יהיה על פיתוח פרויקטי מציאות מדומה VR בפלטפורמת Oculus Quest 2. במידת הצורך ובהתאם לאופי הפרויקטים הקורס יחשוף את הסטודנטים לטכנולוגיות משלימות בעזרתן יוכלו ליצור חוויה רב-חושית כוללת. הפרויקטים המצטיינים של הקורס מיועדים להשתתפות בכנסים ובתערוכות יוקרתיים.