סדנה 6-8 שימור בכפות הידיים

קוד
70312
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
-

תהליך השימור בנוי משלושה נדבכים בסיסיים הכרה-הבנה-חובה הנובעים מהשאלות: מהו הנכס הראוי לשימור, תכלית השימור של הנכס ואופן השימור שלו – ובתמצית: מה, למה ואיך משמרים (האמנה לאתיקה בשימור המורשת בישראל, 2016). פעולות השימור המעשי מתמקדות בנדבך השלישי ועוסקות באופן שימור הנכס ובביצוע פעולות השימור כך שיבטיחו שמירה על ערכיו על-פי תכלית השימור שלו.

מטרת הקורס היא לאפשר התנסות מעשית בשימור ובביצוע מלאכות שימור בסדנאות מעשיות כדוגמת חומרי מליטה וטיח, סיתות אבן וניקוי אבן ייצור אלמנטים טרומיים מבטון (פריקסטים) וציורי קיר. אלה כחלק מתפישה של למידה מבוססת התנסות. חשיבותו היא בהכרה ובהבנה של היבטים מעשיים בשילוב הבסיס התיאורטי שלהם בתהליך השימור.

קורס הבחירה ניתן כחלק מבלוק השימור במחלקה לארכיטקטורה. הוא מיועד לסטודנטים בשנים שלישית-חמישית ומומלץ ללומדים בסטודיו שימור. הקורס יתקיים במוזיאון אסירי המחתרות בירושלים.