סטודיו 7/9: החקירה האדריכלית

קוד
70650
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 13:00 - 19:00