קורס בחירה 7-9 שימור ביקורתי

קוד
70318
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 9:00 - 10:30

 ארכיון, תיעוד מרקמי ושימור ביקורתי הינו אחד מקורסי הבחירה במסלול לשימור בעיצוב אורבני.  הקורס משלב בין הידע המעשי הנוגע להכנת תיקי תיעוד מרקמיים  (Management Plans) לבין הדיון התיאורטי העכשיווי בשאלת הארכיון, ובביקורת השימור. לצד סקירת שיח השימור בישראל והצגתו בהקשר השוואתי ובפרספקטיבה ביקורתית עכשוויות, יעסקו הסטודנטים בניתוח ביקורתי של תיקי תיעוד מרקמיים בירושלים, תוך בחינה של חומרי ארכיון חדשים, דיון בחומרי התיעוד הקיימים, ואופני השימוש האפשריים בהם.