קורס בחירה 7/9 - קורס טיפולוגיות Global South

קוד
70307
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 9:00 - 10:30

חקר מרחב הבית/תעסוקה בטיפולוגיות במרחב הנקרא לעיתים לא פורמאלי ביחס לעיר הפורמאלית, המתוכננת, מייצרים ארכיטקטורה ייחודית. ארכיטקטורה זו משלבת גמישות ואדפטביליות, מתוך צורך מקיים בסיסי בשיתוף ובחיים קולקטיביים. בשולי הכניסה למרחב העיר ההיסטורי נוצר מגוון אתני/תרבותי של סולידריות חוצת גבולות וקבלת האחר, המושתתים על ארכיטקטורה ופרוגרמות שהן צמיחה מתוך כלכלה בסיסית, בה הדומסטי הוא התשתית לקהילה.