סטודיו / בית ספר

קוד
1700701
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר א
-

בקורס ננסה לשרטט שני תהליכי מחשבה ויצירה. האחד חושב סטודיו מה הוא. מה קורה בו? איזה תהליכים הוא מקיים. בין אם ברמת היצירה, הפיתוח ועד רמת התקשורת עם העולם והוצאה לפועל של פרויקטים. השני הוא סטודיו למידה, ננסה לחשוב על פיתוח של סביבת למידה ייחודית התואמת את בית הספר בו אנו עובדים, ואת היכלות של אמנות ועיצוב להיות ככלי פדגוגי וכלי לשינוי חברתי.