סדנת קיץ: מחשבות על קולנוע

קוד
1700740
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר קיץ
יום
ראשון
-

מטרת הסדנה היא לייצר תגובה, ביקורת, בחינה או מחשבה באמצעים קולנועיים על מהותו של הסרט והדימוי הנע כגורם מרכזי בשדה התרבותי. הקולנוע המסחרי מוגדר על ידי תקציבים וכללים רבים כמו לדוגמא משך, אורך וכמות של שוטים, הגדרות של מבנה סיפורי וכללי איפיון ופיתוח ודמויות. זוהי עשייה שאינה נגישה לאדם מן השורה. יחד עם זאת, הכלים הטכנולוגיים הזמינים של העשורים האחרונים שהרחיבו ושברו את הכללים והחוקים המסורתיים לצד טשטוש הגבולות שבין הקולנוע לשדות מקבילים כגון פרפורמנס, אמנות פלסטית, צילום ועוד, מאפשרים ליצור קולנוע חדש ומודע שאינו מוגדר ומוגבל על ידי צרכי השוק. הטכנולוגיות והרעיונות החדשים מאפשרים חופש ביטוי ומחשבה רחבים ופתוחים. דרך צפיה בעבודות של יוצרי.ות קולנוע אלטרנטיבי/וידאו ארט כמו עבודותיהם של ג'ונאס מקאס, הרמוני ק ורין, כריס מרקר, טרייסי אמין וריינקה דיקסטרה אשר מתחו את גבולות השפה הקולנועית, ננסה ליצור סרט בתנאים ביתיים שיהווה מעין רפלקציה אישית על השאלה - מה הופך סרט לסרט? 

במידת הצורך תינתן תמיכה טכנית ליצירת ועריכת הסרט.