כלים מבוססי מסך 4 - קראפט דיגיטלי

קוד
70216
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00