Glitch – תקלה, הפרעה ושיבוש באמנות עכשווית

קוד
9306710
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 10:30 - 14:00

 בשנת 1909 פורסם המניפסט הפוטוריסטי בעיתון לה פיגרו בפריז, ארבעה חודשים לאחר תאונת דרכים של כותב המניפסט פיליפו תומאסו מרינטי עם מכונית הספורט שלו.  יש הטוענים כי התאונה היא זו שעזרה למרינטי לנסח רעיונותיו לכדי מניפסט. לא הנסיעה על הכביש כי אם ההתהפכות לתעלה בצידי הכביש ואולי אף ההתבוססות בבוץ הם שהביאו להיווסדותה של אחת מתנועות האוונגרד הבולטות של ראשית המאה ה-20 שרצתה למוטט סדרי עולם הנשענים על העבר ולשעוט לעבר הקידמה המודרנית. התקלה, ההפרעה והשיבוש משמשים מאז למושגי יסוד בתאוריה הביקורתית, בתנועות האוונגרד ובאמנות העכשווית המושפעת מתנועות אלו.

להפרעה ביטויים רבים, פוליטיים, ספרותיים ואמנותיים, בבסיסה הקטיעה והעצירה של הרצף. עצירה המזמינה ביקורת והשתתפות אקטיבית של צופה או קהל. בקורס Glitch נכיר תיאוריות, טקסטים ויצירות אמנות מסוף המאה ה-20 ומראשית המאה ה-21 שעוסקים בקלקול, בזליגה, בהזחה, בהפניית המבט ובפליטת הפה כמרכיבים הממוקמים בליבה של החשיבה והעשייה האמנותית.