ביקור בסטודיו לציור (קולג' ירושלמי) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

ביקור בסטודיו לציור (קולג' ירושלמי)

קוד
16809
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 17:00 - 20:00