שימור בתרבות החזותית והחומרית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים