מעשה יצירה: פרוסמינר שיטות מחקר לצורפות ואופנה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מעשה יצירה: פרוסמינר שיטות מחקר לצורפות ואופנה

קוד
9400274
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:30 - 12:00

ההנחה העומדת בבסיס קורס זה היא שידע ומיומנויות מחקר חיוניים ליצירה איכותית, כשם שפעולת היצירה כשלעצמה יכולה להוות בסיס להבניה של פעילות מחקרית. לפיכך, לקורס זה שני יעדים עיקריים:

(1) ללמוד ולתרגל דרכי התבוננות בתרבות החזותית והחומרית, קריאה של טקסטים מסוגים שונים [כולל כאלו הנכללים במקראה של המחלקה], חיפוש במאגרי מידע שונים [מידענות בסיסית], מתודולוגיות מחקר אקדמיות מגוונות, הגדרה של נושא מחקר, ניסוח שאלות מחקר וכתיבה על אודות התחומים השונים;

(2) יישום המיומנויות הנ"ל בכתיבת עבודה על נושא שהסטודנט.ית יבחר.תבחר בו והוא קשור בנושא העל של הקורס.

החלק הראשון של הקורס יוקדש ליעד הראשון, תוך שייעשה שימוש מכוון בתכנים, בסוגיות ובשיטות מחקר הרלוונטיים למחלקת האם של הסטודנט.ית.

החלק השני של הקורס יתמקד בנושאי המחקר של הסטודנטים.יות. כל סטודנט.ית יבחרו ביוצר.ת מרכזי.ת מתוך הדיסציפלינות הרלוונטיות למחלקה (מעצב.ת אופנה / צורף.ת / מעצב.ת נעליים או אביזרים וכדומה). נלמד להתבונן במעשה היצירה: לסקור, לנתח ולפרש אותה בהקשרים תרבותיים, חברתיים וכלכליים רחבים. במקביל יציגו הסטודנטים.יות רפרט קצר בכתה הסוקר ומנתח את יצירתו של אותו.ה יוצר.ת.

לאחר הצגת הנושא, יופנו הסטודנטים.יות לחיפוש אחר נושא לעבודת הפרו"ס, לניסוח הסוגיה או השאלה שלה יוקדש המחקר, להגדרת קורפוס העבודות שבהן י.תתמקד, למציאה של ביבליוגרפיה ראשונית, למציאת שיטות המחקר הרלוונטיות לעבודה הספציפית ולהצגת תוצרי הביניים של המחקר בפני המליאה [במסגרת רפרט]. המהלך הזה יגובה בהנחיה אישית. במהלך הקיץ הוא.יא י.תגיש את עבודת הפרוסמינר.