מפרקים חפצים: פרוסמינר שיטות מחקר לעיצוב תעשייתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מפרקים חפצים: פרוסמינר שיטות מחקר לעיצוב תעשייתי

קוד
9400276
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

מטרת הקורס ללמד מנעד מתודולוגיות מחקריות (טקטסואליות, חזותיות, חומריות, ומחקר שטח) המטרימות את ארגז הכלים של הסטודנטים.יות בשדה העיצוב התעשייתי. המחשבה המנחה היא שהבנת המוצר (אובייקט/סביבה/טכנולוגיה ועוד) מחייבת זיהוי ופענוח של מכלול המשתנים שבתוכם הוא פועל ומתוך הבנה זו לייצר מענה מדויק המאפשר להתאים את המוצר ליחידים.ות ולסביבתם.ן (ולא להפך),

בקורס נלמד לעשות שימוש במתודולוגיות המקדמות חקירה פתוחה ומחשבה מסתעפת באמצעות שני מהלכי התבוננות:

(1) התבוננות בהשפעות של הפוליטי, כלכלי, חברתי, טכנולוגי, משפטי וסביבתי (PESTEL) על הפעולה העיצובית.
(2) ברמת השטח התבוננות על  בעלי.ות ענין, משתמשי הקצה (באמצעות שיחות לא פורמליות, ראיונות, התבוננות ותצפיות), פרקטיקות שימוש, אתגרים וחסמים.

במהלך הסמסטר הראשון תבנה ספרית ידע על ידי הסטודנטים.יות בנושאי המחקר שיבחרו תוך בחינה ותרגול של דרכי החקירה השונות.

המטלה המסכמת של סמסטר זה היא בריף מחקרי המתאר ומנתח את גופי הידע השונים שנאספו.

במהלך הסמסטר השני, יפתחו הסטודנטים.יות את החקירה שלהםן מתוך התכתבות עם מהלכי הפיתוח של הפרוייקט המעשי בקורס הסטודיו. המהלך המשולב מאפשר חיבורים בין הידע האקדמי לבין הפרקטיקה.

כלי עבודה מרכזי בקורס הינו לוח עבודה שיתופי (מירו) בו מתנסח גוף הידע האישי והקבוצתי משבוע לשבוע בהתאם למטלות השונות במהלך הקורס .

המטלה המסכמת של הפרוסמינר היא מצגת המתארת , מנתחת ועוקבת אחרי שלבי העבודה השונים במהלך  הפיתוח הרעיוני של פרקטיקת נושא הסטודיו.