אמנות ופרשנות: פרוסמינר לאמנות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

אמנות ופרשנות: פרוסמינר לאמנות

קוד
9400272
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 14:00

בקורס זה נלמד ונתרגל מתודולוגיות מחקריות מצד אחד, ונדון בשיטות מחקר ייחודיות לפרקטיקה המקצועית של אמנות ויזואלית מצד שני. נבחן גישות תיאורטיות ומתודולוגיות שונות, ביניהן תיאוריה פוסט-קולוניאליסטית, תיאוריה פסיכואנליטית, הקשר בין אמנות ופוליטיקה ותיאוריה פמיניסטית. נקרא יחד טקסטים מרכזיים בשדה האמנות, ונדון בעבודות אמנות עכשוויות והשיח סביבן.