תרבות חזותית בין מקור למקוריות: פרוסמינר שיטות מחקר לתקשורת חזותית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תרבות חזותית בין מקור למקוריות: פרוסמינר שיטות מחקר לתקשורת חזותית

קוד
9400278
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

ההנחה העומדת בבסיס קורס זה היא שידע ומיומנויות מחקר חיוניים ליצירה איכותית, כשם שפעולת היצירה כשלעצמה יכולה להוות בסיס להבניה של פעילות מחקרית. לפיכך, לקורס זה שני יעדים עיקריים:

(1) ללמוד ולתרגל דרכי התבוננות בתרבות החזותית והחומרית, קריאה של טקסטים מסוגים שונים [כולל כאלו הנכללים במקראה של המחלקה], חיפוש במאגרי מידע שונים [מידענות בסיסית], מתודולוגיות מחקר אקדמיות מגוונות, הגדרה של נושא מחקר, ניסוח שאלות מחקר וכתיבה על אודות התחומים השונים;

(2) יישום המיומנויות הנ"ל בכתיבת עבודה על נושא שהסטודנט.ית יבחר.תבחר בו והוא קשור בנושא העל של הקורס.

החלק הראשון של הקורס יוקדש ליעד הראשון, תוך שייעשה שימוש מכוון בתכנים, בסוגיות ובשיטות מחקר הרלוונטיים למחלקת האם של הסטודנט.ית.

החלק השני של הקורס יוקדש לעיון במתח המובנה בתרבות החזותית בין עבר להווה ובין מסורת לחידוש. ומתוך שכך, יידונו בו המשותף והייחודי למונחים שונים, דוגמת מחווה ושחיטת פרות קדושות, הישרדות, תחייה, נוסטלגיה ו"התכתבות", השראה ופרודיה, וגם ציטוט, חיקוי, העתקה וזיוף. כדי לבחון את התוצרים בהקשרים שבהם נעשו ושאליהם נועדו תישאלנה בכל מקרה לגופו שאלות לגבי עצם הפנייה למקור מסוים [החל ביצירה ספציפית וכלה בנושא, סגנון או טכניקה כאלו ואחרים] ולגבי פרקטיקות הניכוס שבהן בחר.ה היוצר.ת לעשות שימוש.

לאחר הצגת הנושא, יופנו הסטודנטים.יות לחיפוש אחר נושא לעבודת הפרו"ס, לניסוח הסוגיה או השאלה שלה יוקדש המחקר, להגדרת קורפוס העבודות שבהן י.תתמקד, למציאה של ביבליוגרפיה ראשונית, למציאת שיטות המחקר הרלוונטיות לעבודה הספציפית ולהצגת תוצרי הביניים של המחקר בפני המליאה [במסגרת רפרט]. המהלך הזה יגובה בהנחיה אישית. במהלך הקיץ הוא.יא י.תגיש את עבודת הפרוסמינר.