איך צדק צריך להיראות: פרוסמינר שיטות מחקר לתקשורת חזותית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

איך צדק צריך להיראות: פרוסמינר שיטות מחקר לתקשורת חזותית

קוד
9400278
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

ההנחה העומדת בבסיס קורס זה היא שידע ומיומנויות מחקר חיוניים ליצירה איכותית, כשם שפעולת היצירה כשלעצמה יכולה להוות בסיס להבניה של פעילות מחקרית. לפיכך, לקורס זה שני יעדים עיקריים:

(1) ללמוד ולתרגל דרכי התבוננות בתרבות החזותית והחומרית, קריאה של טקסטים מסוגים שונים [כולל כאלו הנכללים במקראה של המחלקה], חיפוש במאגרי מידע שונים [מידענות בסיסית], מתודולוגיות מחקר אקדמיות מגוונות, הגדרה של נושא מחקר, ניסוח שאלות מחקר וכתיבה על אודות התחומים השונים;

(2) יישום המיומנויות הנ"ל בכתיבת עבודה על נושא שהסטודנט.ית יבחר.תבחר בו והוא קשור בנושא העל של הקורס.

החלק הראשון של הקורס יוקדש ליעד הראשון, תוך שייעשה שימוש מכוון בתכנים, בסוגיות ובשיטות מחקר הרלוונטיים למחלקת האם של הסטודנט.ית.

החלק השני יוקדש לבחינת האופן שבו התרבות החזותית מגלמת נרטיביים אידיאולוגיים שונים שהתגבשו לאורך ההיסטוריה של הרעיונות, מאיצה ומפיצה אותם. בתוך כך נדון בסוגיות יסוד מתחומי הפילוסופיה, הכלכלה וההגות הפוליטית. נכיר את נקודות המבט שעמדו במרכזן של תורות שונות בעידן המודרני ושאפו לסדר חברתי-כלכלי ופוליטי חדש (ליברליזם וסוציאליזם), ונבחן את הערכים והתוצרים התרבותיים והחזותיים ששיקפו אותן באמצעות מודלים ומונחים של תיאוריה ביקורתית.

לאחר הצגת הנושא, יופנו הסטודנטים.יות לחיפוש אחר נושא לעבודת הפרו"ס, שיתמקד בתוצר חזותי שניתן לבחון באמצעותו את מידת התאמתו לנרטיב האידיאולוגי השליט או את הניסיונות לחתור תחתיו. הסטודנטים.יות יידרשו לניסוח הסוגיה ושאלת המחקר, להגדרת קורפוס העבודות שבהן י.תתמקד, למציאה של ביבליוגרפיה ראשונית, למציאת שיטות המחקר הרלוונטיות לעבודה הספציפית ולהצגת תוצרי הביניים של המחקר בפני הכיתה [רפרט]. המהלך הזה יגובה בהנחיה אישית. במהלך הקיץ תוגש עבודת הפרוסמינר.