העבר של העתיד: פרוסמינר לארכיטקטורה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

העבר של העתיד: פרוסמינר לארכיטקטורה

קוד
9400277
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:30 - 12:00

כתיבה מהווה נדבך מרכזי בהבניית התרבות האדריכלית. הכתיבה משמשת אדריכלים.יות, מבקרי.ות אדריכלות והיסטוריונים.יות של אדריכלות בפיתוח המצע התיאורטי לעשייה – בין אם באמצעות מסגור תיאורטי והיסטורי של הרעיונות האדריכליים, ובין אם ביצירת פולמוס ביקורתי אל מול העשייה הוויזואלית והחומרית.

החלק הראשון של הקורס יחשוף את הסטודנטים.יות לסוגות שונות של טקסטים מכוננים באדריכלות המודרנית – מניפסטים, ביקורת אדריכלות, טקסטים מדיטטיביים ועוד. אנו ננתח את הטקסטים במטרה לחשוף את הכלים הרטוריים השונים דרכם התפתח השיח האדריכלי במאה ה-20. הסטודנטים.יות ילמדו לנתח את הקשר (ההיסטורי, התרבותי) בין פרויקטים והצעות אדריכליות לבין טקסטים תיאורטיים וביקורתיים; לנתח את האופן שבו בנויים טקסטים (טיעונים מרכזיים, עמדת הכותב וכיוב'); ולשפוט ולהעריך את האופן בו המנגנונים הרטוריים בטקסטים מסייעים לבניית טיעונים.

החלק השני של הקורס יוקדש לעיון ממוקד באופנים בהן אדריכלים.יות ניסחו (וניסו) לאפיין את האדריכלות כביקורת תרבות וכיצד טקסטים (מילוליים וויזואליים) שימשו ומשמשים כתיזות לחדשנות במישורים טכנולוגיים, חברתיים, פוליטיים, וכלכליים. לאחר הקדמה על סוג זה של כתיבה, יופנו הסטודנטים.יות לחיפוש אחר טקסטים ופרוייקטים מהחצי השני של המאה ה-20 אשר יהוו נקודת מוצא לסוגיה שלה תוקדש עבודת הפרוסמינר. בחלק זה של הקורס הסטודנטים.יות יקבלו ליווי והנחיה בניסוח שאלת המחקר ובשלבי פיתוח העבודה הכתובה - מציאה של ביבליוגרפיה ראשונית, שיטות המחקר הרלוונטיות לעבודה הספציפית, בניית הסטרוקטורה של העבודה הכתובה, כללי ציטוט ומראי מקום, וכיוב׳.

בסוף הסמסטר יציגו הסטודנטים.יות (במסגרת רפרט) את תוצרי הביניים של המחקר, ובמהלך הקיץ יגישו את עבודת הפרוסמינר.