רישום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

רישום

קוד
1031
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 9:30 - 13:30

היכרות עם מגמות עכשוויות ברישום כמדיום אוטונומי ורישום כאופציה ליצירה דינמית. הסטודנטים יתנסו בתהליכים שונים של רישום באמצעות תרגילים שונים. בסמסטר הראשון נתמקד ביסודות הרישום - קומפוזיציה, קנה מידה ויחסים במדיום הרישום, פרספקטיבה וטונאליות; ובתרגילים שונים כמו טבע דומם ורישום מודל. יושם דגש על רישום כפעולה, כהכתמה וככלי המרחיב את גבולות הגוף. בסמסטר השני נתמקד בתרגילים הפורמים את התפיסה הרישומית הקונבנציונלית לטובת חשיבה קונספטואלית וניסיונית.