פיסול | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פיסול

קוד
1020
שעות אקדמיות
75
נ"ז
3
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 16:00

הקורס מתמקד במושגי היסוד של המדיום מבחינה טכנית ומבחינה רעיונית. היכרות עם מגוון רחב של חומרים, טכנולוגיות, כלים וטכניקות עבודה, לצד סקירה היסטורית והיכרות עם עבודתם/ן של אמנים/יות משמעותיים/יות. הקורס מורכב מעבודה מעשית בכיתה ובסדנת הפיסול, מהדגמות, מתרגילי בית, מהרצאות, מסיורים ומדיון ביקורתי בעבודות הסטודנטים בכיתה. מטרות הקורס הנן להעניק לסטודנט מגוון של כלי עשייה וחשיבה אשר ישמשו אותו בהמשך דרכו בתחום הפיסול. בסמסטר הראשון תתקיים הדרכה על הציוד ועל כלי העבודה בסדנת הפיסול בהדרכת ממוני הסדנה. נוכחות הסטודנט בכל השיעורים והגשת עבודות הבית - חובה.