צילום, הדפסה, חלל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

צילום, הדפסה, חלל

קוד
16819
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00

הבית והיקום, הקונכייה, הפינות, המיניאטורה ועוד, הם מקצת מדימויי החלל שהפילוסוף גסטון בשלאר מציע בספרו "הפואטיקה של החלל". הקורס הנו סדנא מעשית שתתבסס על חקירה של דימויי החלל המופיעים בספרו. הסדנא תפעל בשלושה צירים: צילום סטודיו, הדפסה והצבה. בקורס נבחן את הדרך שעושה הדימוי החל מהופעתו כדבר קונקרטי, דרך התגלמותו כצילום כקובץ דיגיטלי, התגלגלותו לצילום מודפס על גבי נייר ועד הצבתו בחלל התצוגה.

במהלך הסמסטר נעבוד במספר מחזורי עבודה. כל מחזור עבודה יכלול שלושה שלבים; שלב אחד יהיה צילום סטודיו. בשלב זה יתנסו הסטודנטים בפרקטיקות של צילום הכוללות תאורה מלאכותית, בימוי (staging) והצבה; שלב שני יתקיים בחוות המחשבים וההדפסות ויכלול בחירה של הצילומים, עיבוד והדפסה; שלב שלישי יתקיים בחלל הכתה ויוקדש להצבה של הצילומים המודפסים, תוך דיון וביקורת.