הדרכה בסדנת פיסול | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הדרכה בסדנת פיסול

קוד
1022
שעות אקדמיות
15
נ"ז
0
סמסטר קיץ
בשעה 10:00 - 17:00

בסמסטר א' תתקיים הדרכה על הציוד וכלי העבודה בסדנת הפיסול בהדרכת גיא מרקוביץ - ממונה הסדנה.