נקודת מפגש שנה ד' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש שנה ד'

קוד
12029
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 17:30 - 20:30

הקורס מורכב ממפגשי הנחייה אישיים. לאורך הסמסטר אקיים עם כל סטודנט/ית ארבע פגישות לפחות, באורך של חצי שעה כל אחת. שתיים מהפגישות בחודשים אפריל - יוני, ושתיים במעמד ההקמה של תערוכת הגמר. תפקיד ההנחייה הוא ללוות ולחזק אתכם במעבר מתערוכת אמצע השנה לתערוכת הגמר. נברר יחד איך לתרגם ולהוליך את החשיבה החזותית והפלסטית שלכם, את הזהות ואת השאיפות שלכם דרך המדיום החד-פעמי של התערוכה הזו.