נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש

קוד
12039
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 16:00

ההנחייה תתנהל במסגרת של פגישות אישיות ואחת לחודש פגישה קבוצתית לכל הכיתה. אחת לחודש 2-3 סטודנטים יגישו פרויקט או גוף עבודות לדיון כיתתי בו חלה חובת נוכחות.