וידאו ופיסול | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

וידאו ופיסול

קוד
13309
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

קורס מעשי תמטי הפונה לסטודנטים המעוניינים לשלב דימוי נע (וידאו, מסך) עם עשייה חומרית-חללית ופתוח גם לעוסקים בסאונד ובפרפורמנס. מטרת הקורס להקנות כלים לשכלול יחסי העבודה בין חשיבה לפעולה, מושג ורגש בעשייה האישית, בהתבוננות ובצפייה.

נעסוק כל פעם בשאלה, מושג או מונח יסודיים, בה עד לאן שסכין המנתחים שבידינו תעמיק לחדור; למשל, כשנעסוק במושג כמו ״חתך״ נשתמש בכלים אנליטיים, אותות אסוציאטיביים ומופתים תרבותיים, על מנת לבחון מה חיתוך עושה לדימוי בפריים מצולם, מתי לחתוך בעריכה, או איך חותכים אובייקט פיסולי ואלו השלכות יהיו לכך. דרך המושגים שיובאו, נבקש ללמוד איזו איכות משתמרת בהם כשאנו עוברים בין מדיומים ואל מול זה, נרצה לזהות את האיכות הייחודית והסוד שבהם המדיום אינו ניתן להחלפה והמרה. כמו כן נקפיד לתרגל עבודה משני צדי המסך; מצדו אחד, פיסול שנועד להיות מוקרן ומן השני - ההקרנה עצמה כחומר פיסולי.

כל תמה שנעסוק בה תלווה בניסויים חיים, פעולות מצולמות ועבודת סדנה. צפייה בחומרים, עיון  בטקסטים ותרגילי בית. נכוון את תשומת הלב לזיהוי וחידוד היחסים, בין העשייה האישית הכוללת של המשתתפים, לבין התכנים והכלים שמציע הקורס.