נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

נקודת מפגש

קוד
14819
שעות אקדמיות
30
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 15:30

הקורס יכלול מפגשים אישיים וקבוצתיים, במהלכם נעסוק בפיתוח השפה האישית של הסטודנט. נדון בחומרי ובתוצרי עבודות תוך יצירת דיון סביב היצירה במטרה להחליף דעות ולבחון נקודות מבט אחרות. נבחן שלבי היצירה מרעיון או טקסט עד לתפיסתה בעיני הצופה, חלק מהמפגשים יוקדש להצגה ולדיון באמנות עכשווית בארץ ובעולם.