האנטומיה של הגוף המאגי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

האנטומיה של הגוף המאגי

קוד
11929
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

 

תפיסת העולם המודרנית חיפשה יחסים חדשים רעיוניים וצורניים בין האדם לבין צרכיו הפיסיים והרוחניים. היא דחתה מסורות מובנות שהציעו סדר הרמטי מידי וחיפשה אחר ניקיון גאומטרי ואסתטיקה שתשקף את המדעי, הרציונאלי והנחוץ. מול אלה התרבות נחוותה פתאום כעמוסה מקושטת ומסורבלת, והתעורר עניין בפראי ובילידי, בחלום, במיניות ובדחפי והאמן זכה למעמד שהיה שמור בעבר לכהן או לשמאן, כזה המקיים קשר בלתי אמצעי עם היסודות הקמאיים והזרמים התת הכרתיים של התרבות. זה שביכולתו להעניק גוף וצורה לעולמות התודעה והרוח.

בעשורים האחרונים נולד יצור אנושי חדש - ׳האדם המטופל׳. זה שהטיפול לא בהכרח עונה עבורו על צורך רפואי ספציפי, אלא הלך רוח של התמסרות ללימוד עצמי התפתחותי, ומעבר בין שיטות טיפול והדרכות שונות, פעם כחולה ופעם כרופא. האמן ו׳האדם המטופל׳, נידונו לחיות בקונפליקט, משתקפים כבבואות מעוותת זה של זה. האמן מייצר והמטופל צורך ומתמסר באופן סביל, האמן משייף את ייחודיותו והמטופל ממוסס התנגדויות פנימיות ומשכלל את יכולת ההכלה שלו. באופן אירוני, שניהם יכולים להתקיים באותו הגוף ובמובן מסוים הפיצול הזה משקף עניין עקרוני ותרבותי בעל השלכות רבות.

האנטומיה תהווה בקורס נקודת מוצא לטיול מפותל בין תפיסות אדם ועולם מגוונות ומפתח להבנת האופן בו תופסת האמנות את עצמה. במפגשי הקורס נחקור את אזורי הקונפליקט שבין האמונות והשקפות העולם שמעצבות העשייה שלנו ונטייל בין גופי ידע ופרקטיקות הקושרות בין אמנות, תרגול ותודעה והתייחסות שונים לנסתר ולמאגי.

במהלך קורס יוצגו מספר נושאי חתך שיובאו בהרצאות, מעגלי שיחה, התנסות בתרגולים שונים וקריאות לפעולה. נושאים לדוגמה: יחסים שבין אמנות רפואה וטיפול. האנטומיה של ׳השכל העקום׳ - גישות ספקולטיביות ורדיקליות לגוף בקולנוע , אנטומיה וקונספירציה, אנטומיה, זהות ומגדר. הקורס פתוח לשילוב ולמעבר בין מדיומים ויכלול עד שלוש הגשות סמסטריאליות.