נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש

קוד
14729
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 16:00 - 17:00

ליווי הסטודנטיות.ים ביצירה אישית בסטודיו, עם דגש על האפשרויות השונות לפעולה היוצאת מרעיון. במסגרת המפגשים (לרוב מפגשים אישיים) ננסה למצוא יחד את הדרך המתאימה לסטודנט.ית לפעול בכל מדיום ולעקוב אחר ההתפתחות בפרוייקט או בגוף העבודות שייווצרו במהלך השנה.