פעולות במרחבים חריגים (סדנה מרוכזת בקיץ) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פעולות במרחבים חריגים (סדנה מרוכזת בקיץ)

קוד
16109
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר קיץ
בשעה 9:00 - 17:00

קורס קיץ מרוכז להתנסות וחקר בפעולות במרחבים ובהקשרים לא קונבנציונליים. משך הקורס שבועיים ויכלול  8 מפגשים של 6 שעות כ״א. המועדים המדויקים יימסרו בהמשך. מסגרת עבודה טראנס-מדיומליות המזמינה את משתתפיה להתנסות אינטנסיבית בלימוד ייחודי ובניית פרויקט המבקש לחקור ולאתגר את היחסים בין אמן, עבודה, צופה ומקום. מטרת הקורס היא להקנות כלים ליזמה ותכנון, אלתור ויצירת תנאים לפעולות עצמאיות החורגות  ממסלולי העשייה השגורים. כמו כן, לאפשר תנועה אינטנסיבית בין מדיומים, מושגים במסגרת עבודה על פרויקט. בהקשרים אלה נחקור למשל, אופנים בהם יצירה מפקיעה חלל תקני או לחלופין משמישה חלל ארעי, הקמת אירועים, פלישה למרחבים לא ייעודיים ושימושים חורגים בחללים תקניים. נפעל בשימת דגש על יחסי הגומלין שמקיימת העשייה הפלסטית עם אמנויות ושדות פעילות אחרים; יחסים בין אמנות למופע ולאירוע, קונספטים פעולות אמנותיות בהקשרים של תאטרון, בזיקה לחקר התודעה, תנועה וגוף. נבדוק זיקות בין מהלכים קומיים אמנותיים; ״מתיחות״ והטרלות. פעולות רשתיות - פיזיות וירטואליות, פעולות מתועדות ומופעי מסך.