פיסול | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פיסול

קוד
16319
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס מדגיש עבודת סדנה, התנסויות טכנולוגיות מתחום הפיסול וכן מפגשים קבוצתיים בשיעורים פרונטאליים במסגרת הרצאות ובביקורות בסיום תרגילים. בקורס יינתנו כ-3 תרגילים. (תוכן התרגילים ייקבע בהמשך). דגש מיוחד יינתן לפיתוח תהליכי עבודה.                                  הקורס כולל לפחות סיור אחד מחוץ לכותלי האקדמיה בעניין הרלוונטי לתרגיל המרכזי ובנוסף סיור אמנות בתערוכות ומפגש עם אמניות-אמנים המציגים. הסטודנטים בקורס מתבקשים להכין מצגת של מספר עבודות קודמות שיוצגו במסגרת שני השיעורים הראשונים של הסמסטר.