צילום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

צילום

קוד
13939
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס מיועד לסטודנטיות וסטודנטים המעוניינים להעמיק את עשייתם והבנתם את הצילום. הקורס מיועד לכל אלה שמוכנים לצלול עמוק לנבכי ומבוכי נפשו, נשמתו, שפתו, פיתוליו, גחמותיו, ומסתוריו של הצילום, בעבר העמוק שלו ובהווה המורכב המתהווה ללא הרף. הקורס מבוסס על עבודה אישית ומתמשכת על פני הסמסטר. נשים דגש על פיתוחה של עשייה אישית, אינטנסיבית ומרחיקת לכת של כל אחד ואחת מהמשתתפים, על פי דרכם. מטרת הקורס היא להביא יכולות אלה למיצוי הגבוה והאפקטיבי ביותר שלהם. הקורס פונה אל סטודנטים בשנים ב׳ ג׳ ד׳. שימו לב, נדרש קורס מבוא בצילום קודם, על מנת להתקבל לסדנה זו.