להשאיר סימן (סדנה מרוכזת) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

להשאיר סימן (סדנה מרוכזת)

קוד
16909
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
בשעה 8:00 - 17:00

ציור זו אמנות השארת הסימן. לא ניתן להפריד דימוי מהאופן שבו הוא נוצר. בחירה או המצאה של טכנולוגיה ציורית היא אינה שאלה טכנית משנית, אלא שאלה מרכזית המגדירה את מהות היצירה. הקורס יתקיים בסדנת הדפס ומטרתו ליצור סביבת עבודה המאפשרת בדיקה והתעמקות באופני הציור המוכרים. לפתח התנסות בפעולות חדשות וניסיוניות וברפלקסיה אודות הבחירות הנעשות ובמשמעותן. העבודה בסדנת הדפס תשים דגש מיוחד על הטכניקות המסורתיות של הדפס, במיוחד הדפס רשת, ותחדד את שאלת השעתוק וחד-הפעמיות באמנות העכשווית. ציר נוסף של תשומת הלב של הקורס יתייחס ליצירה של מרחב ההשראה, האישי והמשותף; במבט סקרני ומתפעל על העולם הסובב והוא יכלול מפגש עם שירה, מוזיקה וקולנוע - אשר יהוו חלק חשוב בכל שיעור. קיום הקורס בחופשת סמסטר על פני 8 מפגשים ארוכים בני 6 שעות כל אחד, תאפשר התבוננות ושיחה על מסה קריטית של עשייה.