ציור - מים רחוקים (בזום) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ציור - מים רחוקים (בזום)

קוד
16629
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שישי
בשעה 10:00 - 13:00

אקוורל - שיטת עבודה הנחשבת כמעט טאבו במסגרת מקצועות הציור והרישום. יש התופסים אותה כארכאית, לא רלבנטית ושמורה לאזורי התחביב. במסגרת הקורס ננסה להתמודד עם מחשבות אלה וסיבת נביעתן, נשאל שאלות על מים ותנועה. נחשוף איכויות לא מוכרות בצבעי מים ונתעורר לשאלות מהותיות על היסוד העיקרי בטכניקה זו – מים. מקור המים, מאין הם מגיעים ומהי משמעות העבודה עם מים. הקורס יחולק למפגשים רעיוניים ומפגשים חומריים בהם העניין המרכזי הוא מים. נלמד אקוורל על צורתו המסורתית אך גם ובמקביל, נפתח לאפשרויות חדשות ולא צפויות. ננסה להשתחרר מדעות קדומות ביחס לאפשרות לעבודה בצבעי מים ולהביא אותה אל "הכאן והעכשיו". הקורס ילווה בהרצאות והיכרות עם אומנים ואומניות שעבדו באופן עקרוני עם צבעי מים כחלק משגרת יומם בסטודיו.