סטודיו דו מימד/ציור ג'-ד' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו דו מימד/ציור ג'-ד'

קוד
18001
שעות אקדמיות
150
נ"ז
8
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 16:00

סמסטר א' - Remake
אופי היצירה של אמנים ואמניות פלסטיים נבחן כתהליך יחידאי המשלב רצון (מניע), ביצוע והתבוננות (ביקורת, שיוך). אלמנטים אלו מתקיימים בתצורות שונות מיוצר ליוצר וניתנים לניתוח: יחסים בין מודע לתת מודע, אופי תכנון העבודה ומשקלו ביחס לזמן הפעולה הפיזית, טעם, הרגלים בשלב הביצוע ומקורם, שפה, פוליטיות ועוד.
באמצעות שיחה כיתתית, ליווי אישי בחללי העשייה של הסטודנטים ובתרגול משותף, יעמוד הסטודיו, שמיועד בעיקרו לפעולות דו מימד, באפשרות לבחון מרכיבים יסודיים אלו מתוך עבודתם הפרטית של הסטודנטים, יעודד אפשרויות לביצוע מחודש תוך בחינת האספקטים הרלוונטיים, רעיוניים ומעשיים של העשייה הסטודנטיאלית.
 מבנה הקורס יהיה מעגלי. בפני הסטודנטים יוצגו מונחים ומושגים שעל פיהם ידרשו להציג עבודה בפני הכיתה. לאחר קריאה כיתתית בעבודות, יפנו הסטודנטים חזרה לחללי העבודה לביצוע מחודש בן כשבועיים בליווי המרצה תוך בחינה מחודשת של המושג, התוצר הראשוני, ובחינת תהליכי העבודה עליו. הסטודנטים ידרשו להציג עבודה חדשה זו בפני הכיתה לצד הניסיון הראשוני ולחשוף את השינויים שחלו בתהליך בפני הכיתה. על מנת להתחשב בקצב העבודה של הסטודנטים, תינתן רשימת המונחים לתרגול והתזמונים בשני שלבים, בתחילת ובאמצע הסמסטר, ומשם ייווצר רצף תצוגות, דיונים ועשייה. לעיתים נחרוג לצרכי השעה בסיורים או בהעלאת נושאים רלוונטיים שיאפיינו את השיח הקבוצתי. הסטודנטים בקורס זה מחויבים לנוכחות ולשותפות מלאה בשיח ולהצגת אופי העשייה המתמשך שלהם בהווה ובעבר.

 

סמסטר ב' - ציור מונוכרומאטי, קאברים

בקורס נדון ונתבונן ביצירתם של ציירים מהמאה ה-19, במגמות חדשות בציור של תחילת המאה ה-20 ועד להופעת הציור המופשט האמריקאי. נצייר ונפרש באופן מורחב יצירות מופת של ציירים וזרמים אשר בשיטתיות מבטאים רוח ציורית, המנסחת ציור טונאלי ומצומצם ויצירת פאלטה מונוכרומאטית עד כמעט העלמת הנושא. נתחיל בציורי הלילה של ויסלר (Whistler), נבחן את יסודות הציור של מורנדי (Morandi), נרחיק עד הציור החיוור של לוק טאיימנס(Tuymans)  ונסיים במופשטים של ברייס מרדן (Marden) האמריקאי. בסופו של הקורס נתייחס לפורמטים ולקנה מידה. כל סטודנט יתבקש להפגיש באמצעות הצבה ציורית (Juxtaposition) ציור מיניאטורי לצד ציור מונומנטלי הקשורים לתמות שעלו בכל השנה.