נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש

קוד
12069
שעות אקדמיות
45
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 17:30 - 19:00

דרך הקשרים חומריים, חזותיים, טקסטואליים ואסוציאטיביים עולים אמצעי חשיבה ועבודה חדשים. נקודת מפגש מהווה אפשרות לשיחה ולהתבוננות בעבודות ובחומרים המהווים להם רקע ותוכן. במפגשים האישיים נתמקד בשאלות ובבעיות העולות מתוך חומרי העבודה על מנת לחבר ולמקם את העשייה האישית אל מול הרקע הרעיוני, והמעשי, ונבחן כלים וחומרים רלוונטיים הקשורים לתהליכי העבודה. נקודת המפגש מאפשרת פריסה רחבה של נושאים ועניינים ההופכים להיות רלוונטיים ככל שתהליך העבודה מתמשך וממד הזמן מצטבר. בהתאם למהלך הזמן והאפשרויות העומדות בפנינו, נקיים מפגשים קבוצתיים בהם יהיה ניתן להתמקד בנושאי דיון רחבים יותר: הרחבת השיח אל מדיומים שונים כגון ספרות, קולנוע וכדומה, אך גם לשאלות המתייחסות במישרין לתנאי התצוגה ולמימוש העבודה בחלל. דרישות: עבודה אינטנסיבית ומתמשכת, תשוקה, סקרנות ומחויבות למפגש ונוכחות חובה בהתאם לפגישות האישיות והקבוצתיות הנקבעות מראש.