נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש

קוד
122099
שעות אקדמיות
30
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 16:00 - 17:00

ההנחייה תכלול מפגשי הדרכה אישיים אשר יתמקדו בתהליכי העבודה של הסטודנט. במהלך המפגשים נשאף לפתח כלים הגותיים וטכניים להעמקה של תהליך היצירה האישי של הסטודנט.