פרופיל של ציור | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פרופיל של ציור

קוד
145299
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 18:00

מטרת הקורס היא העמקת ההבנה של מעשה הציור הייחודי לכל סטודנט מתוך כוונה לפתח את השפה האישית והמאפיינים הייחודיים בעבודתו. הקורס מבוסס על עבודה משותפת בכיתה, המשך עבודה עצמאית במהלך השבוע ודיון קבוצתי תומך בתהליך העבודה האישי.

נושאים מרכזיים בתולדות הציור יהוו מקורות השראה לתרגילים בטכניקות שונות, על מנת ללמוד עקרונות ציור קלאסיים וגם את האפשרות להפר אותם.

 באמצעות תרגילי בית אישיים וכיתתיים נרחיב את ארגז הכלים ונשכלל את פרקטיקת העבודה בסטודיו, נתנסה בטכניקות ציור שונות ובמגוון חומרים וכלים באופן המאפשר לסטודנט/ית לברר ולבחור את אופן הפעולה הנכון להם ולהיחלץ ממצבי חסימה.