חיתוך ומקום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

חיתוך ומקום

קוד
13109
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

עם הופעתו בתחילת המאה ה-20, איפשר מדיום הקולאז׳ יצירת דימויים בעזרת רדי-מייד ושימוש בחומרים מגוונים כמו: גזרי עיתון, ציור מוכן, בדלי סיגריות, פיסות בד, חבלים, תצלומים, כפיסי עץ או פסולת. צירופם של חומרים אלו זה לזה על גבי משטח, (לרוב ביחד עם פיסות חומרים או אובייקטים אחרים, ולפעמים בנוסף או לצד ציור או רישום) יצרו דימויים מפתיעים, סביבות ועולמות אפשריים, והפגישו מחדש פיסות מציאות וזמנים שונים. בקורס נכיר ונתנסה במגוון טכניקות בקולאז׳ הכוללות (גזירה, חיתוך, הדבקה, תפירה, הכנת נייר, צביעה, הדפס, רישום ועוד) ונתמקד בסוגיות של חומר, צורה, הפשטה וקומפוזיציה לצד תוכן, מוטיבציה והקשר.