צילום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

צילום

קוד
1040
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יעסוק במכלולים שונים של עשייה וחשיבה שאנו קושרים עם צילום. מטרתו של הקורס היא להקנות את הידע, השפה והכלים הרלוונטיים לצילום לצד הקניית מיומנות ושליטה בסיסיים באמצעים הטכניים והחזותיים של הצילום. במהלך הקורס נתמקד בשאלות יסוד הקשורות לאופני תפיסת המציאות, להתבוננות ולראייה, ולאופני ההמשגה וההצפנה - דרכים בהם אנו ממירים, מתרגמים, מעבירים התנסות חושית/אופטית של המציאות התלת-ממדית לתמונה מצולמת. נתמקד בהכרת הציוד האישי, בטכנולוגיה של הצילום, ובהיכרות עם סוגי מצלמות: מצלמות סרט ומצלמות דיגיטליות, טיפול באור, ואמצעי תאורה אישיים, מבזקים, תאורה מלאכותית, צילום חוץ, צילום פנים, צילום במרחב הציבורי, הכרת 'שפת' הצילום וערכיו והטמעתם בעבודה האישית ובסטודיו. נערוך היכרות ראשונית עם תולדות הצילום, בכלל זה: ממציאי הצילום, מטרותיהם, אסתטיקה צילומית, יחסי צילום/ציור. מהלך העבודה בקורס מלווה בדיון ובביקורת על עבודות ומשימות שינתנו במהלך השיעורים.