וידאו וסאונד | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

וידאו וסאונד

קוד
1014
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 9:30 - 13:30

מבוא לאמנות הווידאו והסאונד. נצפה במקורות היסטוריים הקשורים לווידאו-ארט אשר לקוחים משדות האמנות והקולנוע המוקדם והניסיוני ונראה דוגמאות מראשית הווידאו בתחילת שנות השבעים. נעסוק בשאלת זהות הווידאו-ארט וננסה להבין מה מבדיל אותו משאר הדימויים הנעים הקיימים בעולם. נתייחס אל עולם האמנות והקולנוע כמראי-מקום עיקריים ונבחן דרכם את המשמעויות והפרשנויות השונות לווידאו-ארט. נלמד להתייחס למה שסביבנו כחומר נא המאפשר משחקיות, מחקר, הרחבה, פירוק ושיבוש, עד להפיכתו לדימוי נע ולקריאתו כאמנות הווידאו. השיעורים מבוססים על צפייה בעבודות וידאו, בקולנוע, בקליפים ובחומרים מהרשת ומהטלוויזיה, לצד דיונים עם הסטודנטים והתייחסות לנושאים המעניינים אותם. הסטודנטים יחויבו להגיש מספר תרגילים במהלך השנה, בהם נדון ומהם נלמד יחד בכיתה.