מבוא להיסטוריה של הצילום ב'. מקוון | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מבוא להיסטוריה של הצילום ב'. מקוון

קוד
2800144
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 14:00

כיצד הותאמה המצלמה לפנים? באיזה אופן הפורטרט המצולם קשור למהפכה פוליטית, מעמדית וכלכלית? מה רצו אנשים מהפורטרט שלהם? האם צילום פורנוגרפי הוא פורטרט? מתי הומצא ה"פוטו-רצח"? כיצד ניסו רופאים לצלם את הנפש דרך הפנים? כיצד אפשר הצילום לצפות, למדוד ולנהל בצורות חדשות את הגוף והחברה? כיצד קשור אלבום תמונות המשפחה לכתיבת היסטוריה? הקורס "מבוא להיסטוריה של הצילום" בוחן את פרקטיקת הצילום בהקשריה הרחבים-מערכתיים-תקשורתיים, כתופעה חברתית-תרבותית מרכזית בעידן המודרני, ולא רק ככלי אומנותי. הקורס מציג דרכים שונות להביט על העבר המורכב של המדיום. הוא נבנה בשני צירים עיקריים: ציר תמטי (לפי נושאים) וציר כרונולוגי (ציר הזמן). בחלק זה נתמקד בהיסטוריה של הפורטרט המצולם: בקורס נבחן בו כיצד שינויים היסטוריים, טכנולוגיים, חברתיים ותיאורטיים משפיעים על הדרך בה מייצרים וצורכים תצלומים. ננסה להבין מה הרלוונטיות של ההיסטוריה של הצילום לעבודה של צלמים ואמנים היום. בהרצאות נדון בשלל חומרים ויזואליים מרתקים; תצלומי רפואה, פסיכיאטריה, פורנוגרפיה ומשטרה. הקורס יועבר באופן מקוון דרך זום.