עיר הנמל כמרחב של שינוי והגירה: עכו, חיפה, יפו | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיר הנמל כמרחב של שינוי והגירה: עכו, חיפה, יפו

קוד
9306709
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:30 - 14:00

הקורס יתמקד בעיר הנמל כמקרה מבחן של ערים מעורבות במאה ה20 וה21. ביקורת המרחב נשענת על מחקרים בין תחומים בפוסט קולוניאליזם ובהקשרם עם ייצור המבע האמנותי המקומי בערים אלה.

מטרת הקורס היא לבחון את ביקורת המרחב בתרבות החזותית, תוך התמקדות ביצירה אמנותית, תערוכות ופרויקטים אוצרותיים מקומיים בערי נמל בישראל: עכו, חיפה, יפו. הקורס יעמוד על האופנים שבהם תערוכות ופרויקטים אלה מייצגים כתיבת היסטוריה אמנותית חדשה בתרבות החזותית בכלל ובאמנות עכשווית בפרט.

כל אלה יבחנו ביחס לשיח הפוסט-קולוניאלי אשר נוגע בהדחקותיה של התרבות ההגמונית מול תרבויות מוכפפות המבקשות להשמיע קול ולזכות להכרה, וחושף את מנגנוני הכוח בתהליך המחיקה וההשכחה של תרבויות אלה. השיח הפוסט-קולוניאלי מספק מסגרת תיאורטית לדיון ביקורתי בשאלת האחר והזר בתרבות – במושגים כלליים וישראלים – כל אלה יהוו את המסגרת אשר בה נדון בהרחבה במקרי מבחן בתחומי האמנות העכשווית, הקולנוע (הדוקומנטרי והעלילתי), ותאטרון הפרינג' המשקפים ומעמידים במרכזם את מגוון דימויי עיר הנמל.

במהלך הקורס ייבחנו ייצוגים של עיר הנמל הים תיכונית הן כשער למזרח לבאים לנמל, והן כשער למרחב קוסמופוליטי שנפתח להשפעות מערביות. במסגרת כפילות זו יבחנו השפעות אמנותיות מרובות במרחב רב תרבותי שכלל חשיפה לתרבות מוסלמית, נוצרית ויהודית. מבעים שעסקו במסעות ונסיעות ביצירה של אמנים הלוך וחזור אל הערים המעורבות אחרי 1948. כן ייבחנו ייצוגי הסביבות הלימינאליות של הנמל והסביבה הימית לאור חוויות ההגירה דרך הים שהובילו להוויות של גלות ופליטות. נרטיבים של דינמיות, חוסר יציבות וסכנה בסביבות קו החוף וייצוגים אמנותיים העוסקים בחורבן, הרס ושינוי הסביבה הימית שעוברות ערים אלה.

במסגרת הקורס נבחן פרויקטים אמנותיים מאפשרים דרכי התבוננות חילופית על האופן שבו נכתבת היסטוריה בערים מעורבות ובערי הנמל. תרבות חזותית בערים המעורבות מבוססת בין היתר על דימויים של העבר, המועלים באמצעות ספרי זיכרון, מפות ותמונות, הם הופכים להיות מראי-מקום חיוניים שמהם ניתן לקבוע את פעולתו של הזיכרון הקולקטיבי. באמצעות יצירות אמנות עכשווית המתייחסות לערי הנמל נבחן את תודעת המקום המוצגת בהם ואת האופן בו ייצוגים אלה מערערים את החיים החברתיים, הזיכרון הקולקטיבי והמסורות התרבותיות בהם הם נוצרו.