שכבות נפרמות של אבנים - קריאה חדשה של בריכת ממילא | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

שכבות נפרמות של אבנים - קריאה חדשה של בריכת ממילא

קוד
1700728
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר קיץ
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 16:00

בקורס אנחנו רוצות לשתף סטודנטים בחוויה שנובעת מהמפגש בין עולמות התוכן השונים מהם אנחנו מגיעות. ניצור עבודה תלוית-מקום (sight specific), העוסקת במרחב הפיזי, החברתי-קהילתי והתרבותי של המקום מתוך שהייה בו במשך תקופה. יצירה בקבוצה תוך התייחסות מתמדת למקום ולשכבות ידע וחוויה שונות שיקמו מתוך פרקטיקות משולבות של היכרות וחקירה הדרגתית. עבודה אינטנסיבית כזו מייצרת הבנות שמשליכות בהמשך על דרכי ראיה חדשות, פותחת פתח להמצאת שיטות עבודה וטכניקות חדשות ולשותפויות פוטנציאליות. במשך תשעה ימים נשהה בבריכת ממילא, נתבונן על המקום בכל פעם דרך פילטר אחר ומתוך פרקטיקה שונה. נשלב עולמות תוכן של אקטיביזם מרחבי, אמנות וחשיבה חומרית-צורנית. נקלף את שכבות הידע האגורות במקום ונרכיב אותן לסטוריטלינג (storytelling) המציף קולות שונים, במטרה ליצור קריאה חדשה של המקום. הידע הנלמד מתוצאת השהייה הרצופה במרחב יסופר לקהלים הלוקחים חלק ביומיומיות של המקום. הוספת המשוב והידע שלהם, מתוך ההתרשמות והדיאלוגיות, יהווה שכבה נוספת וינכיח קול חיצוני חדש. מתוך התהליך כל קבוצה תיצור ספר אמן כ"קוד פתוח" (open source) שיוצג לקהילה העירונית בסביבת בריכת ממילא, במפעל ובאגרונסקי (בית הקפה השכונתי הממוקם מול בריכת ממילא), במטרה להרחיב את מעגלי הדיון על המקום. 

אין להתייחס ליום ולשעה המוזנים במערכת. תאריכי הקורס: 19 עד 27 ביולי