ללמוד מירושלים: תרבויות חזותיות וחומריות בירושלים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ללמוד מירושלים: תרבויות חזותיות וחומריות בירושלים

קוד
1230020
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר קיץ
-

המעבדה מבקשת לחבר בין תיאוריה ושיטות מגוונות של מחקר ועבודה במטרה לפתח קריאות חדשניות של ירושלים מנקודת מבט של העיצוב החברתי.

מבנה הקורס כולל סיורי שטח ולמידה תוך שטח ובכיתת הלימוד.

על ידי שילוב בין העבודה האישית של הסטודנטים/יות לבין התהליך המחקרי נפתח מהלך של חקירה פתוחה כשיטת עבודה מרכזית במעבדה. שיטה זו מציעה כלים נוספים לארגז הכלים האישי וכן תומכת בהנעה ליצירתיות בטריטוריות רעיוניות חדשות.

במסגרת המעבדה ילמדו הסטודנטים/יות לפתח ידע ותהליכי עבודה העוסקים בקריאה סוציו-תרבותית ומרחבית של העיר ירושלים הנשענים על:

 • תאוריה מורחבת העוסקת בעיר ובעיצוב חברתי בהקשר הטיפולוגיה העירונית ושדות הפעולה והעשיה המגוונות שמתקיימות בה.
 • תיאוריה תומכת פרקטיקה ככלי יישומי.
 • סיורי שטח ועבודת שטח
 • שיטות עבודה משולבות במגוון כלים הכוללים לדוגמה: מאמרים, בלוגים, סרטוני רשת, צילומים, וידאו, מפות, מיפוי סוציולוגי-מרחבי, ושרטוטים אינטואטיביים.
 • יצירת תיעוד מעובה (thick description ) של נושא הפרויקט הקבוצתי המבוסס על חומרים אקדמיים, לא אקדמיים ועבודת שטח ככלי מנחה לניסוח תרחישים בעיצוב חברתי.
 • למידת תצורות שונות של שיתוף ידע (בין הסטודנטים/יות לבין עצמם/ן ובין הסטודנטים/יות לבעלי/ות עניין/קהילה).
 • עבודה בצוותי עבודה -העבודה במעבדה תתבצע ברובה דרך עבודה צוותית. תאריכי קורס הקיץ: 30 ביולי עד 8 באוגוסט

 

במסגרת המעבדה יפתחו צוותי העבודה רעיונות ופתרונות חדשניים המשלבים מחקר תיאורטי , מחקר שטח ומחשבה עיצובית באמצעות;

 

 • שימוש במתודולוגיה יישומית
 • תהליכי מחקר ופיתוח רעיוני שאינם לינאריים
 • האקתון בנושא "העיר כמעבדה" לעיבוד וגיבוש רעיונות של הפרויקט האישי/צוותי בהשתתפות יחידות ויחידים מהקהילה והמקום וכן השתתפות של מרצים/ות אורחים/ות מעולם העיצוב החברתי .
 • פיתוח ויישום הצעה עיצובית מקיימת בתהליך של שיתוף ידע עם תושבים ו/או קהילה, התואמת את אפיון הצרכים שעלו בתהליך.

תהליכי וחומרי העבודה של הקבוצות השונות יעלו לפלטפורמה כיתתית ברשת בכדי לייצור מהלך של  שיתוף ידע לצד פיתוח של חומרי המעבדה.

המוצר הסופי הנו פיתוח בריפ יצירתי תוך עבודה אקדמית המבוסס שיטות מחקר משולבות.

מוצר מסכם כיתתי הינו ארגון והפקת מייצג לתוצרי הפרויקטים השונים של המעבדה החוקרת.