פרוסמינר מרחב אוטונומי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרוסמינר מרחב אוטונומי

קוד
1230030
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 11:30 - 13:00

דרישות קדם:  פרוסמינר: 'שיטות מחקר בתרבות החזותית, החומרית והדיגיטלית'

הקורס מציע מרחב לביצוע פרויקט למידה עיוני/מעשי עצמאי, תוך לקיחת אחריות על הגדרת הפרויקט ועל עיצוב תהליך הלמידה והערכתו. מטרת הקורס היא פיתוח המיומנויות של הסטודנטים ללמידה עצמאית באמצעות היכרות עם תיאוריות וכלים ללמידה עצמאית ויישומן במסגרת תהליך למידה קונקרטי. תהליך הלמידה יוכל להתבצע באופנים שונים כגון למידה עיונית, למידה דיגיטלית, רזידנסי, התמחות, או שילוב ביניהם.