יסודות המחשב וכלים דיגיטליים לעיצוב א' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

יסודות המחשב וכלים דיגיטליים לעיצוב א'

קוד
1230015
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 17:30 - 20:30

בקורס זה נכיר את עולם התכנון הדיגיטלי העומד לרשות המעצבים. דרך היכרות זו נפתח את התפיסה התלת ממדית על גבי מסך ונלמד להכיר תוכנות שונות לשימושים שונים סביב תהליך עבודה אחד הכולל שלבים שונים: מתכנון חפצים תלת ממדיים ועד להמחשת רעיון על גבי קומפוזיצה דו-ממדית. הקורס יכלול היכרות בסיסית עם מגוון תוכנות מידול על מנת לאפשר המשך העמקה באפיק הרלוונטי לכל סטודנט/ית.