משת"פים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

משת"פים

קוד
1700724
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

האתר הארכיאולוגי עיר דוד שבשכונת סילואן מכיל בתוכו שכבות ארכיאולוגיות מראשית קיומה של ירושלים ועד היום: היסטוריה ארוכה ומורכבת, של עמים ומסורות שונות, וסיפורים על מלחמות ועל החיים אלו צד אלו. אך רק חלק קטן מהיסטוריה זו מוצג באתר. כבכל אתר ארכיאולוגי בישראל מתגלים עתיקות וממצאים המעידים על תרבות ומורשת השייכים לכל הקהילות והעמים, אך לעיתים תכופות נעשה שימוש באתרי מורשת ובשרידים ארכיאולוגים ככלי להשפעה פוליטית, מניפולציה על תוכן ועל הדרך בה יציגו בפנינו את ההיסטוריה שנחפרה והתגלתה. הקורס יתמקד בחשיפת הפער שבין הנרטיב המוסדי לנרטיב המדעי, תוך כדי בנייה משותפת של גוף מחקר סביב אתר ארכיאולוגי שממצאיו שנויים במחלוקת. הקורס ישים במרכז הדיון את היכולת לפתח אסטרטגיות אמנותיות הנובעות מאיסוף וארגון ידע. לצורך מימוש של פעולה מוסכמת, המשתתפים יתבקשו להשתמש בפרקטיקות שונות בהן הם מתמחים. (כגון תקשורת חזותית, צילום, פרפורמנס, מיצב, וידאו, כתיבת טקסט, תכנון ואדריכלי וציור)