The Speculative Life Of Things | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

The Speculative Life Of Things

קוד
1700722
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר קיץ
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

סדנת הקיץ הרב תחומית תימשך על פני שלושה שבועות ופונה לסטודנטים מכל המחלקות המעשיות התיאורטיות של בצלאל. הסדנה המעשית תתמקד באתר שבעברו התרחש אירוע היסטורי, אשר מתוכו נתחקה אחר העקבות שנותרו בפני השטח בהווה. דרך פענוח השרידים נפתח במשותף דמיון עתידי משוער של המקום. תחילת הסדנה בסדרת מפגשים באתר עם מערך של דמויות ואנשי מקצוע שיעזרו לנו לפענח ולקרוא את העקבות בחומר, כמו גם במסמכי תיעוד. נבחן כיצד טכנולוגיות חדשות, מהדמיית לווין, צילום, ווידיאו, וניתוח אקוסטי, כמו גם פרקטיקות מדעיות ופואטיות מאפשרות להקשיב לחומר ולפענח באופן חומרי וחזותי את הנרטיב שנרשם בו.

 

הסטודנטים יעבדו יחד - תוך הסתמכות על הפרקטיקה והידע שלהם כדי לייצר הוכחות ארכיאולוגיות דרך שימוש בפיסול, ציור, ייצור פרטי לבוש, תכשיטים לקראת תערוכה משותפת. העבודות ייבנו לכדי ארכיון שיציג באופן ויזואלי וחומרי את הדמיון המשותף שמעצב את המציאות ההיסטורית דרך פעולה ספקולטיבית.

 

עצמות ושרידי אנוש, כמו גם אבנים, צמחים וחפצים דוממים, הופיעו כאובייקטים חומריים ש'מדברים ומעידים' על שהתרחש בהם. סביבות רושמות לתוך עצמן את שקרה, נכונות לשמש כעדים אם יהיה מי שיקשיב, מאפשרות דמיון של עתיד חלופי למי שמוכן להיענות לקריאתן. עדותם של אובייקטים חומריים קיימת בתרבויות ודתות שונות ובמופעים שונים של אנימיזם. אך הם גם תולדה של תנועות מחשבתיות עכשוויות בפילוסופיה כ-Object Oriented Ontology ו-New Materialism, כמו גם באמנות, במחשבה האסתטית ובמפנה הפורנזי (‘The Forensic Turn’) שהחל לקשר בינה לבין מחשבה משפטית ופוליטית וכתוצאה מכך בהופעתן של צורות חדשות של אמת ציבורית.

אין להתייחס ליום ולשעה המוזנים במערכת. תאריכים ושעות יתפרסמו בהמשך